<--Wróć do indeksu / Back to index 


  /--Załęska [230]
  |    /--Rozalia Olkowska [185]
  |    |--Jan Olkowski [184]
  |  /--Maria Załęska z domu Olkowska [28]
  |  |--Walerian Załęski [27]
  |--Wacław Załęski [25]

Barbara Załęska z domu Załęska (30)

Mieszkał/a: w USA wyszła za człowkieka pochodzącego z włoch, potem się rozwiodła, adoptowała syna

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page