<--Wróæ do indeksu / Back to index 


  /--Maryanna Gosiewska z domu Kołakowska [150]
  |  /--Maryanna Gosiewska z domu Zaniewska (1732-1814) [237]
  |  |  /--Gosiewska [236]
  |  |  |  /--Gosiewska [235]
  |  |  |  |  /--Gosiewska [234]
  |  |  |  |  |--Jan Gosiewski [134]
  |  |  |  |--Stanisław Gosiewski [136]
  |  |  |--Mikołaj Gosiewski [137]
  |  |--Wojciech Gosiewski (1720-???) [143]
  |--Grzegorz Gosiewski (1772-1826) [145]

Anna Salomea z domu Gosiewska ur. 1812 (275)

[kg]

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page