<--Wróæ do indeksu / Back to index 


  /--Maryanna Gosiewska z domu Zaniewska (1732-1814) [237]
  |  /--Gosiewska [236]
  |  |  /--Gosiewska [235]
  |  |  |  /--Gosiewska [234]
  |  |  |  |--Jan Gosiewski [134]
  |  |  |--Stanisław Gosiewski [136]
  |  |--Mikołaj Gosiewski [137]
  |--Wojciech Gosiewski (1720-???) [143]

Urszula z domu Gosiewska ur. 1773 zm. 1852(274)

[kg]

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page