<--Wróć do indeksu / Back to index 


       /--Rozalia Olkowska [185]
       |--Jan Olkowski [184]
   /--Maria Załęska z domu Olkowska [28]
   |--Walerian Załęski [27]

Marian Załęski (26)

Mieszkał/a: w Skierniewicach nauczyciel w ogólniaku, potem urzędnik w Skierniewicach, pod koniec życia w Konstancinie \---Leszek Załęski (32)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page