<--Wróć do indeksu / Back to index 


       /--Rozalia Olkowska [185]
       |--Jan Olkowski [184]
   /--Maria Załęska z domu Olkowska [28]
   |--Walerian Załęski [27]

Wacław Załęski (25)

Małżeństwa: - Załęska (-) zam. [230] Mieszkał/a: w Szczecinie urzędnik w Zakładach Zbożowych, potem księgowy w szkole ¦---Barbara Załęska z domu Załęska (30) \---Marysia Domańska z domu Załęska (31)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page