<--Wróć do indeksu / Back to index 


       /--Rozalia Olkowska [185]
       |--Jan Olkowski [184]
   /--Maria Załęska z domu Olkowska [28]
   |--Walerian Załęski [27]

Antoni Załęski (24)

Małżeństwa: - Natalia Załęska (-) zam. w Płońsku [74] Mieszkał/a: w Płońsku wojskowy, potem pracował w banku w Płońsku \---Bogdan Załęski (69)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page