<--Wróć do indeksu / Back to index 


Napiórkowska (231)

Małżeństwa: - Aleksander Napiórkowski (-) zam. w Rzewniu [51] ¦---Cezary Napiórkowski (186) \---Marzanna Ewa Łyczkowska z domu Napiórkowska (187)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page