<--Wróć do indeksu / Back to index 


Załęska (230)

Małżeństwa: - Wacław Załęski (-) zam. w Szczecinie [25] ¦---Barbara Załęska z domu Załęska (30) \---Marysia Domańska z domu Załęska (31)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page