<--Wróæ do indeksu / Back to index 


  /--Halina Gosiewska z domu Nowak (1943-???) [225]
  |  /--Marianna Gosiewska z domu Białobrzeska (1918-???) [227]
  |  |  /--Konstancja Gosiewska z domu Glinka [229]
  |  |  |--Józef Gosiewski [228]
  |  |--Marian Gosiewski (1922-1977) [226]
  |--Jerzy Gosiewski [224]

Anna z domu Gosiewska (223)

Mieszkał/a: Olsztyn, potem Warszawa ur. w Olsztynie, studiowała w Warszawie, ma starszego brata (Gosiewski)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page