<--Wróć do indeksu / Back to index 


   /--[nie podano matki]
   |   /--Julianna Gosiewska z domu Ogonowska (1811-???) [902]
   |   |--Jakób Gosiewski (1810-???) [688]
   |--Tomasz Gosiewski (1838.9.4-???) [68]

Ignacy Gosiewski zm. 1913(200)

Małżeństwa: - Gosiewska z domu Chełstowska (-) zam. na Zastawiu w Chełstach, potem [202] - Zuzanna Gosiewska z domu Mierzejewska (-) zam. z Nogauk (Nogouk?), potem w Ch [204] Mieszkał/a: w Chełstach zmarł 1913 (data wątpliwa ze względu na córkę Andzię która była urodzona 1915), miał dwie Żony z Zastawia (część Chełst) Chełstowską a potem żonę Zuzannę Mierzejewską. Z pierwszą żoną miał Konstantego, Helenę i Mariannę a z drugą żoną Tomasza Martę i Andzię Być może brat Tomasza [68] a nie jego syn. Zapis źródłowy: [tekst odręczny z archiwum rodzinnego]"Ignacy Gosiewski [200] był bratem Bronisława [22] ojca {czyli Tomasza [68] przyp. MG}. (tekst skreślony: Bronisław Gosiewski ył bratem stryjecznym Konstantego /koniec skreślenia/) Bronisław Gosiewski był bratem Ignacego Gosiewskiego. Siostrami ich były Gosiewska Feliksa a druga siostra Rozalia mieszkała w Korczakach. Gosiewska Feliksa wyszła za mąż w Chełstach za Aleksandra Chełstowskiego. Gospodarstwem w Chełstach podzielili się bracia między sobą Ignacy i Bronisław a siostry spłacili." ¦---Konstanty Gosiewski (118) ¦ ¦---Jan Gosiewski (107) ¦ ¦---Jerzy Gosiewski (108) ¦ ¦---Krystyna Przybysz z domu Gosiewska (189) ¦ ¦---Stefan Gosiewski (190) ¦ ¦---Tadeusz Gosiewski (191) ¦ ¦---Marysia Gosiewska z domu Gosiewska (194) ¦ \---Gosiewski Stanisław (741) ¦---Helena Rawa z domu Gosiewska (195) ¦---Marianna Chełstowska z domu Gosiewska (196) ¦---Tomasz Gosiewski (197) ¦---Marta Chełstowska z domu Gosiewska (198) ¦ \---Zygmunt Chełstowski (906) \---Andzia Lipka z domu Gosiewska (199)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page