<--Wróć do indeksu / Back to index 


    /--[nie podano matki]
    |--Józef Modzelewski [740]
  /--Marianna Gosiewska z domu Modzelewska (1889-1971) [23]
  |  /--[nie podano matki]
  |  |  /--Julianna Gosiewska z domu Ogonowska (1811-???) [902]
  |  |  |--Jakób Gosiewski (1810-???) [688]
  |  |--Tomasz Gosiewski (1838.9.4-???) [68]
  |--Bronisław Gosiewski (1880.12.19-1960) [22]

Genowefa Napiórkowska z domu Gosiewska (19)

Małżeństwa: - Jan Napiórkowski (-) zam. w Rzewniu [57] Mieszkał/a: w Rzewniu gospodarstwo rolne w Rzewniu ¦---Aleksander Napiórkowski (51) ¦ ¦---Cezary Napiórkowski (186) ¦ \---Marzanna Ewa Łyczkowska z domu Napiórkowska (187) ¦---Ryszard Napiórkowski (53) ¦---Alina Byśko z domu Napiórkowska (54) \---Wanda Napiórkowska z domu Napiórkowska (56)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page