<--Wróć do indeksu / Back to index 


  /--Egidyia Gosiewska z domu Złotorowicz [181]
  |  /--Justyna Gosiewska z domu Milewska [179]
  |  |  /--Zofia Gosiewska z domu Grodowska [177]
  |  |  |--Jakób Gosiewski [176]
  |  |--Jan Gosiewski [178]
  |--Józef Gosiewski [180]

Dominik Gosiewski (183)

udowodnił w 1782r szlacheckie pochodzenie przed sądem w ziemskim lwowskim. (Gosiewski Złotorowicz h.Korwin Antoni i Dominik) [boniecki 6.692.168-177] "Antoni i Dominik, synowie Józefa i Egidyi ze Złotorowiczów wnukowie Jana i Justyny Milewskich prawnukowie Jakóba i Zofii z Godowskich udowodnili 1782r. pochodzenie swoje szlacheckie w sądzie ziemskim lwowskim.

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page