<--Wróć do indeksu / Back to index 


Egidyia Gosiewska z domu Złotorowicz (181)

Małżeństwa: - Józef Gosiewski (-) zam. [180] ¦---Antoni Gosiewski (182) \---Dominik Gosiewski (183)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page