<--Wróæ do indeksu / Back to index 


   /--[nie podano matki]
   |--Józef Gosiewski [172]

Bazyli Gosiewski (173)

Małżeństwa: - Joanna Gosiewska z domu Bułcharynówna (-) zam. [174] \---Józef Gosiewski (175)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page