<--Wróć do indeksu / Back to index 


  /--Gosiewska [236]
  |  /--Gosiewska [235]
  |  |  /--Gosiewska [234]
  |  |  |--Jan Gosiewski [134]
  |  |--Stanisław Gosiewski [136]
  |--Mikołaj Gosiewski [137]

Kazimierz Gosiewski (171)

Jego wnukowie legitymowali się ze szlachectwa w 1839r z Jana->Stanisława->Mikołaja->Kazimierza. W innym miejscu herbarza Kazimierz nie był wymieniany jako syn Mikołaja [boniecki 6.692.156] "od wymienionego wyżej Jana, który miał syna Stanisława a wnuka Mikołaja legitymowali się w 1839r. Stanisław i Melchior, synowie Jakóba wnukowie Kazimierza, syna powyższego Mikołaja" aczkolwiek [kg] umieścił go jako jednego z synów Mikołaja ¦---Jakób Gosiewski (146) ¦ ¦---Stanisław Gosiewski (169) ¦ \---Melchoir Gosiewski (170) \---Wojciech Gosiewski (283) ¦---Kasyan Gosiewski (144) ¦ ¦---Wacław Gosiewski (148) ¦ ¦ \---Tekla z domu Gosiewska (286) ¦ ¦---Stanisław Gosiewski (149) ¦ ¦ ¦---Marianna z domu Gosiewska (289) ¦ ¦ ¦---Antonina z domu Gosiewska (290) ¦ ¦ ¦---Franciszka z domu Gosiewska (291) ¦ ¦ ¦---Scholastyka Gosiewska z domu Gosiewska (292) ¦ ¦ ¦---Aniela z domu Gosiewska (293) ¦ ¦ ¦---Józef Gosiewski (294) ¦ ¦ ¦---Franciszek Gosiewski (295) ¦ ¦ \---Konstanty Gosiewski (296) ¦ ¦ ¦---Walentyna z domu Gosiewska (298) ¦ ¦ ¦---Ludwika z domu Gosiewska (299) ¦ ¦ ¦---Xawera z domu Gosiewska (300) ¦ ¦ ¦---Franciszka z domu Gosiewska (301) ¦ ¦ ¦---Wacław Gosiewski (302) ¦ ¦ ¦---Karol Gosiewski (303) ¦ ¦ ¦---Maciej Gosiewski (304) ¦ ¦ \---Stanisław Gosiewski (305) ¦ \---Franciszka z domu Gosiewska (287) ¦---Maciej Gosiewski (306) ¦ ¦---Jan Gosiewski (314) ¦ ¦---Ewa z domu Gosiewska (316) ¦ ¦---Marianna Gosiewska z domu Gosiewska (317) ¦ ¦---Brygida Izabela z domu Gosiewska (318) ¦ ¦---Klara z domu Gosiewska (319) ¦ \---Leonard Klemens Gosiewski (320) \---Mateusz Gosiewski (307) ¦---Anastazja z domu Gosiewska (309) ¦---Anna z domu Gosiewska (310) ¦---Tomasz Gosiewski (311) \---Jan Franciszek Gosiewski (312)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page