<--Wróć do indeksu / Back to index 


  /--Gosiewska [238]
  |  /--[nie podano matki]
  |  |  /--Gosiewska [236]
  |  |  |  /--Gosiewska [235]
  |  |  |  |  /--Gosiewska [234]
  |  |  |  |  |--Jan Gosiewski [134]
  |  |  |  |--Stanisław Gosiewski [136]
  |  |  |--Mikołaj Gosiewski [137]
  |  |--Kazimierz Gosiewski [171]
  |--Jakób Gosiewski (1740-???) [146]

Stanisław Gosiewski (169)

[herb]legitymował się ze szlachectwa w 1839r z Jana->Stanisława->Mikołaja->Kazimierza. W innym miejscu herbarza Kazimierz nie był wymieniany jako syn Mikołaja [kg] potwierdzone jako syn Jakóba wnuk Kazimierza [boniecki 6.692.156] "od wymienionego wyżej Jana, który miał syna Stanisława a wnuka Mikołaja legitymowali się w 1839r. Stanisław i Melchior, synowie Jakóba wnukowie Kazimierza, syna powyższego Mikołaja"

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page