<--Wróć do indeksu / Back to index 


  /--Rozalia Gosiewska z domu Wdziekońska [166]
  |  /--Julianna Gosiewska z domu Rembiszewska (???-1791) [261]
  |  |  /--Gosiewska [235]
  |  |  |  /--Gosiewska [234]
  |  |  |  |--Jan Gosiewski [134]
  |  |  |--Stanisław Gosiewski [136]
  |  |--Antoni Gosiewski [139]
  |--Stanisław Gosiewski (1764-???) [164]

Stanisław Gosiewski (165)

[kg] nie potwierdza istnienia takiego syna według danych metrykalnych. według [boniecki] to nie błąd, syn nazywał się tak samo jak ojciec i to właśnie niby syn ożenił się z Gosiewska Rozalia z domu Wdziekońska ale wygląda na to że to nieprawda i ta osoba nie istniała. Dlatego też synowie Franciszek i Paweł przypisani zostali przeze mnie bezpośrednio do jego ojca [164] [boniecki 6.692.150=117] "Antoni, trzeci syn Stanisława, miał syna Stanisława, ożenionego z Rozalią Wdziekońską"

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page