<--Wróć do indeksu / Back to index 


  /--Euforyzna Gosiewska [1173]
  |  /--[nie podano matki]
  |  |  /--Gosiewska [236]
  |  |  |  /--Gosiewska [235]
  |  |  |  |  /--Gosiewska [234]
  |  |  |  |  |--Jan Gosiewski [134]
  |  |  |  |--Stanisław Gosiewski [136]
  |  |  |--Mikołaj Gosiewski [137]
  |  |--Jan Gosiewski [155]
  |--Antoni Marcin Gosiewski [156]

Józefat Gosiewski ur. 1803 zm. 1886(157)

Małżeństwa: - Anna Gosiewska z domu Grzymała (1804-1864) zam. Przasnysz? Płock? [769] Mieszkał/a: Przasnysz legitymował się ze szlachectwa 1839r [Archiwum Główne Akt Dawnych] [kg] "Józefat Gosiewski herbu Korwin z odmianą składa dyplom z roku 1776, mocą którego Najjaśniejszy Stanisław August Król Polski dziedziczne szlachectwo wraz z herbem powyższym Antoniemu Marcinowi Gosiewskiemu nadał. Udowadnia, że jest synem Antoniego (...)" [źródło: wypis z protokołu posiedzenia Heroldii, II Rada Stanu Królestwa Polskiego, sygn. 153, str. 80; AGAD] [boniecki 6.692.138] "Jan, trzeci syn Mikołaja, pozostawił syna Antoniego, którego syn Jozafat legitymował się w 1839" [Jan Paweł Gosiewski na podstawie aktu ślubu Józefa Władysława Gosiewskiego z Antoniną Zofią Heleną z Pobudzińskich - dane małżonki Anny z Grzymałów] [akt małżeństwa Józefa i Anny z Pabudzińskich] - mieszkał w Przasnyszu [akt zgonu] "Działo się w mieście Przasnyszu (...) dnia dwudziestego czwartego stycznia roku bieżącego [1886] (...) umarł tu w Przasnyszu Józefat Gosiewski, lat ośmdziesiąt trzy maiący wdowiec po zmarłej Annie z Grzymałów, syn niegdy Marcina i Eufrozyny małżonków Gosiewskich, emeryt. (...)" [źródło: Akta metrykalne parafii rzymskokatolickiej w Przasnyszu; Archiwum Diecezjalne w Płocku] \---Józef Władysław Roman Gosiewski (770) ¦---Anna Helena z domu Gosiewska (772) \---Alojzy Gonzaga Gosiewski (773) ¦---Wiktor Gosiewski (774) ¦---Jerzy Gosiewski (775) \---Zofia z domu Gosiewska (874)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page