<--Wróć do indeksu / Back to index 


  /--Gosiewska [236]
  |  /--Gosiewska [235]
  |  |  /--Gosiewska [234]
  |  |  |--Jan Gosiewski [134]
  |  |--Stanisław Gosiewski [136]
  |--Mikołaj Gosiewski [137]

Jan Gosiewski (155)

[kg] [boniecki 6.692.138] "Jan, trzeci syn Mikołaja, pozostawił syna Antoniego, którego syn Jozafat legitymował się w 1839" \---Antoni Marcin Gosiewski (156) \---Józefat Gosiewski (157) \---Józef Władysław Roman Gosiewski (770) ¦---Anna Helena z domu Gosiewska (772) \---Alojzy Gonzaga Gosiewski (773) ¦---Wiktor Gosiewski (774) ¦---Jerzy Gosiewski (775) \---Zofia z domu Gosiewska (874)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page