<--Wróć do indeksu / Back to index 


  /--[nie podano matki]
  |  /--Gosiewska [236]
  |  |  /--Gosiewska [235]
  |  |  |  /--Gosiewska [234]
  |  |  |  |--Jan Gosiewski [134]
  |  |  |--Stanisław Gosiewski [136]
  |  |--Mikołaj Gosiewski [137]
  |--Kazimierz Gosiewski [171]

Jakób Gosiewski ur. 1740 (146)

Małżeństwa: - Gosiewska (-) zam. [238] [kg] jako syn Kazimierza według [herb] nie było to jasne ale nie było też zaprzeczone. [boniecki 6.692.156] "od wymienionego wyżej Jana, który miał syna Stanisława a wnuka Mikołaja legitymowali się w 1839r. Stanisław i Melchior, synowie Jakóba wnukowie Kazimierza, syna powyższego Mikołaja" ¦---Stanisław Gosiewski (169) \---Melchoir Gosiewski (170)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page