<--Wróć do indeksu / Back to index 


  /--Anna Gosiewska z domu Kołakowska [284]
  |  /--[nie podano matki]
  |  |  /--Gosiewska [236]
  |  |  |  /--Gosiewska [235]
  |  |  |  |  /--Gosiewska [234]
  |  |  |  |  |--Jan Gosiewski [134]
  |  |  |  |--Stanisław Gosiewski [136]
  |  |  |--Mikołaj Gosiewski [137]
  |  |--Kazimierz Gosiewski [171]
  |--Wojciech Gosiewski [283]

Kasyan Gosiewski ur. 1760 (144)

Małżeństwa: - Maryanna Gosiewska z domu Grądzka (-) zam. [147] jego żona: Maryanna z d. Grądzka? a może matka? - konflikt źródeł według [boniecki] "Wojciech, drugi syn Mikołaja miał synów: Kasyana, Grzegorza i Wawrzyńca. Kasyan, z żony Maryanny Grądzkiej pozostawił synów Wacława i Stanisława wylegitymowanych 1843 u bonieckiego więc występuje jawnym tekstem jako syn Wojciecha Gosiewskiego [143] ale autor herbarza prawdopodobnie pomylił dwóch Wojciechów Gosiewskich. Prawidłowo potwierdzone przez [kg] Kasyan syn Wojciecha [283] z Maryanny z Grądzkich. Uprawdopodobnia takie twierdzenie wg [kg] to, że Kasyan w obydwu źródłach ma synów Wacława i Wojciecha źródła: 1. w akcie zgonu Marianny, żony Wojciecha wymienieni są pozostawieni synowie i córki, oczywiście Kasjana tam nie ma 2. w aktach urodzin wnuków Kasjana wyróżniony jest wielmożny Jakób,stryj synów Kasjana, pozwoliłem więc sobie umieścić tego Wojciecha jako brata Jakóba i tam poprowadzić jego gałąź, ¦---Wacław Gosiewski (148) ¦ \---Tekla z domu Gosiewska (286) ¦---Stanisław Gosiewski (149) ¦ ¦---Marianna z domu Gosiewska (289) ¦ ¦---Antonina z domu Gosiewska (290) ¦ ¦---Franciszka z domu Gosiewska (291) ¦ ¦---Scholastyka Gosiewska z domu Gosiewska (292) ¦ ¦---Aniela z domu Gosiewska (293) ¦ ¦---Józef Gosiewski (294) ¦ ¦---Franciszek Gosiewski (295) ¦ \---Konstanty Gosiewski (296) ¦ ¦---Walentyna z domu Gosiewska (298) ¦ ¦---Ludwika z domu Gosiewska (299) ¦ ¦---Xawera z domu Gosiewska (300) ¦ ¦---Franciszka z domu Gosiewska (301) ¦ ¦---Wacław Gosiewski (302) ¦ ¦---Karol Gosiewski (303) ¦ ¦---Maciej Gosiewski (304) ¦ \---Stanisław Gosiewski (305) \---Franciszka z domu Gosiewska (287)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page