<--Wróć do indeksu / Back to index 


  /--Gosiewska [236]
  |  /--Gosiewska [235]
  |  |  /--Gosiewska [234]
  |  |  |--Jan Gosiewski [134]
  |  |--Stanisław Gosiewski [136]
  |--Mikołaj Gosiewski [137]

Ignacy Gosiewski (140)

Małżeństwa: - Marianna Gosiewska z domu Kossakowska (-) zam. [389] [kg] 1748 ślub z Marianną z Kossakowskich. Ten ślub oraz oprócz synowie nie występują u [bonieckiego]. [boniecki 6.692.119] Mikołaj miał synów trzech: Ignacy, pierwszy syn Mikołaja pozostawił syna Franciszka którego syn Maciej legitymował się ze szlachectwa w 1839r. ¦---Franciszek Gosiewski (141) ¦ ¦---Cyprian Gosiewski (399) ¦ ¦---Stanisław Gosiewski (400) ¦ ¦ ¦---Franciszka z domu Gosiewska (404) ¦ ¦ ¦---Józefata z domu Gosiewska (405) ¦ ¦ ¦---Maciej Gosiewski (406) ¦ ¦ ¦---Szymon Gosiewski (407) ¦ ¦ ¦---Paweł Gosiewski (408) ¦ ¦ ¦---Jakub Gosiewski (409) ¦ ¦ ¦---Wawrzyniec Gosiewski (410) ¦ ¦ ¦---Marcin Gosiewski (411) ¦ ¦ ¦---Mateusz Gosiewski (412) ¦ ¦ ¦ ¦---Anna z domu Gosiewska (415) ¦ ¦ ¦ \---Jan Gosiewski (416) ¦ ¦ \---Grzegorz Gosiewski (413) ¦ ¦---Maciej Gosiewski (401) ¦ ¦ ¦---Agata z domu Gosiewska (418) ¦ ¦ ¦---Anna z domu Gosiewska (419) ¦ ¦ \---Mikołaj Gosiewski (420) ¦ ¦ ¦---Marianna z domu Gosiewska (422) ¦ ¦ ¦---Walentyna z domu Gosiewska (423) ¦ ¦ ¦---Maciej Piotr Gosiewski (424) ¦ ¦ ¦---Xawery Franciszek Gosiewski (425) ¦ ¦ ¦ ¦---Julianna z domu Gosiewska (429) ¦ ¦ ¦ ¦---Matylda z domu Gosiewska (430) ¦ ¦ ¦ ¦---Jan Gosiewski (431) ¦ ¦ ¦ ¦---Ludwika z domu Gosiewska (433) ¦ ¦ ¦ ¦---Franciszek Gosiewski (434) ¦ ¦ ¦ ¦---Maciej Gosiewski (435) ¦ ¦ ¦ ¦---Franciszek Gosiewski (436) ¦ ¦ ¦ \---Bolesław Gosiewski (437) ¦ ¦ ¦---Marcin Gosiewski (426) ¦ ¦ \---Romuald Gosiewski (427) ¦ \---Jan Nepomucen Gosiewski (402) ¦ ¦---Mateusz Gosiewski (439) ¦ ¦ ¦---Józefa z domu Gosiewska (442) ¦ ¦ ¦---Aleksandra z domu Gosiewska (443) ¦ ¦ \---Piotr Gosiewski (444) ¦ \---Józef Gosiewski (440) ¦---Stanisław Gosiewski (390) ¦---Marianna z domu Gosiewska (391) ¦---Kazimierz Gosiewski (392) ¦---Jan Gosiewski (393) \---Cyprian Gosiewski (394) ¦---Franciszka z domu Gosiewska (396) \---Tomasz Gosiewski (397)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page