<--Wróć do indeksu / Back to index 


   /--Gosiewska [235]
   |   /--Gosiewska [234]
   |   |--Jan Gosiewski [134]
   |--Stanisław Gosiewski [136]

Mateusz Gosiewski (138)

[herb][kg] [boniecki 6.692.142-116] "Mateusz, drugi syn Stanisława; pozostawił syna Bartłomieja, po którym syn Piotr, miał syna Dominika (...)" \---Bartłomiej Gosiewski (158) \---Piotr Gosiewski (159) \---Dominik Gosiewski (163) ¦---Ludwik Gosiewski (160) ¦ ¦---Rajmund Gosiewski (162) ¦ ¦ ¦---Henryk Gosiewski (1077) ¦ ¦ ¦ ¦---Zofia z domu Gosiewska (1083) ¦ ¦ ¦ \---Jerzy Gosiewski (1084) ¦ ¦ ¦---Stanisław Gosiewski (1078) ¦ ¦ ¦---Stefan Gosiewski (1079) ¦ ¦ ¦ ¦---Zofia z domu Gosiewska (1086) ¦ ¦ ¦ ¦---Jan Gosiewski (1087) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---Stefan Jan Gosiewski (1092) ¦ ¦ ¦ ¦ \---Adam Alexander Gosiewski (1093) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---Alexander Jan Gosiewski (1095) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦---Stefan Michael Gosiewski (1097) ¦ ¦ ¦ ¦ \---Victoria Maria Cynthia (1098) ¦ ¦ ¦ ¦---Krystyna Węclik z domu Gosiewska (1088) ¦ ¦ ¦ ¦---Lucja z domu Gosiewska (1089) ¦ ¦ ¦ \---Bogdan Gosiewski (1090) ¦ ¦ ¦---Lucjan Gosiewski (1080) ¦ ¦ ¦ ¦---Lucyna z domu Gosiewska (1159) ¦ ¦ ¦ \---Bogdan Gosiewski (1160) ¦ ¦ ¦---Michalina z domu Gosiewska (1081) ¦ ¦ \---Maria Wawerska z domu Gosiewska (1082) ¦ ¦---Michalina Kunegunda z domu Gosiewska (1284) ¦ ¦---Aurelia z domu Gosiewska (1285) ¦ \---Karol Gosiewski (1286) ¦---Marianna p.v Supińska s.v Trzaska z domu Gosiewska (1252) ¦---Marcjanna Rogowska z domu Gosiewska (1253) ¦---Jakub Gosiewski (1257) ¦ ¦---Alexander Gosiewski (1260) ¦ ¦---Klemens Gosiewski (1261) ¦ ¦---Tekla Jankowska z domu Gosiewska (1262) ¦ ¦---Stanisława Gosiewska z domu Gosiewska (1264) ¦ ¦---Szczepan Pankracy Gosiewski (1265) ¦ ¦---Marcella Gosiewska z domu Gosiewska (1266) ¦ \---Jakub Gosiewski (1267) \---Józef Gosiewski (1268) \---Piotr Gosiewski (1270) ¦---Rozalia Gosiewska (1272) ¦--- Karwowska z domu Gosiewska (1273) ¦---Marianna Korytkowska z domu Gosiewska (1274) \---Konstanty Gosiewski (1275) ¦---Franciszek Gosiewski (1277) ¦---Marianna Sapińska z domu Gosiewska (1278) ¦---Józef Gosiewski (1279) ¦---Czesław Gosiewski (1280) ¦---Czesława Górska z domu Ramotowska (1281) ¦---Julian Gosiewski (1282) \---Julianna Grejman z domu Gosiewska (1283)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page