<--Wróć do indeksu / Back to index 


   /--Gosiewska [234]
   |--Jan Gosiewski [134]

Kasper Gosiewski (135)

Mieszkał/a: w Gosiach? [boniecki] "syn Jana włzściciela Gosi-Wybrany"

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page