<--Wróæ do indeksu / Back to index 


Władysław Gosiewski ur. 1844 zm. 1911(132)

Mieszkał/a: w Honiatynie k. Tomaszowa Lubelskiego matematyk, fizyk i filozof; studiował w Szkole Głównej Warszawskiej i w Paryżu; od 1888 wspolredaktor "Prac Matematyczno Fizycznych"; od 1891 czlonek AU; jeden z zalozycieli TNW; zajmowal sie glownie rachunkiem prawdopodobienstwa i jego zastosowaniami w fizyce; napisal "Zasady Rachunku Prawdopodobienstwa" (1906) Zmarł w Wołominie, tam też jest pchowany.

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page