<--Wróć do indeksu / Back to index 


  /--Magdalena Gosiewska z domu Konopacka [128]
  |  /--Ewa Gosiewska z domu Pacówna (1550-1650) [122]
  |  |  /--[nie podano matki]
  |  |  |--Jan Gosiewski (1550-???) [120]
  |  |--Aleksander Korwin Gosiewski (???-1639) [121]
  |--Wincenty Aleksander Korwin Gosiewski (1625-1662) [123]

Teresa Słuszka/Sapieha z domu Gosiewska (131)

Małżeństwa: - Józef Bogusław Słuszka (-) zam. [850] - Kazimierz Jan Sapieha (1637-1720) zam. [851] [boniecki]żona 1-o v. Józefa Bogusława Słuszki, kasztelana wilenskiego, 2-o v. Kazimierza Jana Sapiehy, wojewody wilenskiego. Otrzymala od matki starostwo markowskie, za konsensem krolewskim z 1681 roku i odstapila je zaraz w tymze roku Kotlowi, a w 1699 roku otrzymala wspolnie z mezem starostwo latowickie. W 1699 roku sprzedala Gluchow i Tursko w powiecie Kaliskim Gurowskiemu. W 1706 r. byla juz zona Sapiehy. Matka ich, Magdalena z Konopackich, wyszla po smierci meza za ks. Janusza Karola Czartoryskiego, podkomorzego krakowskiego. Nabyla ona okolo 1668r. Warszewice od Warszewickiego. Ciekawy jest fakt, że nazwa miasta Terespol pochodzi właśnie od niej. Historycznie miasto związane jest z rodami: Flemingów, Słuszków i Czartoryskich. To kasztelan wileński Jan Jerzy Słuszko nadał nowo utworzonemu miastu dzisiejszą nazwę Terespol, dla uhonorowania swojej małżonki Teresy

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page