<--Wróæ do indeksu / Back to index 


  /--Magdalena Gosiewska z domu Konopacka [128]
  |  /--Ewa Gosiewska z domu Pacówna (1550-1650) [122]
  |  |  /--[nie podano matki]
  |  |  |--Jan Gosiewski (1550-???) [120]
  |  |--Aleksander Korwin Gosiewski (???-1639) [121]
  |--Wincenty Aleksander Korwin Gosiewski (1625-1662) [123]

Zofia Przyjemska z domu Gosiewska zm. 1688(130)

Małżeństwa: - Aleksander Przyjemski (1650-1694) zam. [849] żyła w II połowie XVII wieku, [boniecki]żona Aleksandra Przyjemskiego, podstolnego koronnego, z ktorym zawarla intercyze przedslubna 1676r.

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page