<--Wróæ do indeksu / Back to index 


  /--Magdalena Gosiewska z domu Konopacka [128]
  |  /--Ewa Gosiewska z domu Pacówna (1550-1650) [122]
  |  |  /--[nie podano matki]
  |  |  |--Jan Gosiewski (1550-???) [120]
  |  |--Aleksander Korwin Gosiewski (???-1639) [121]
  |--Wincenty Aleksander Korwin Gosiewski (1625-1662) [123]

Bogusław Korwin Gosiewski ur. 1660 zm. 1744(129)

Mieszkał/a: w Smoleniu, w Wilnie [bpniecki]syn Aleksandra z Magdaleny Konopackiej Bogusław kantor wilenski, podpisal uchwaly zjazdu pod Olkinikami 1700 roku. Nastepnie dziekan wilenski, biskup akantenski i sufragan bialoruski, 1722 r. administrator dyecezyi wilenskiej, zostal biskupem smolenskim 1724r. Umarl w 1744r. W 1733 podpisal konfederacye generalna warszawska (Obl. Warsz. 49 f. 422). Ze byl synem Wincentego a bratem Teresy zaswiadcza jego wlasnoreczny dopisek z 1725r. znajdujacy sie na inwentarzu starostwa homelskiego, ze inwentarz ten, znajdujacy sie w jego reku, po smierci szwagra jego Sluszki oddal Krasinskiemu, staroscie homelskiemu [akta głównego trybunału litewskiego, archiwum historyczne w Wilnie] zastaw z 1700r. Gosiewskiego Korwina Boguslawa opiekuna Po Gosiewskim Korwinie Michale

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page