<--Wróæ do indeksu / Back to index 


  /--Marcjanna Gosiewska z domu Błyszczyńska (1837-???) [1259]
  |  /--Helena Gosiewska z domu Chrostowska [1250]
  |  |  /--Marcella Gosiewska [1247]
  |  |  |  /--[nie podano matki]
  |  |  |  |  /--[nie podano matki]
  |  |  |  |  |  /--Gosiewska [235]
  |  |  |  |  |  |  /--Gosiewska [234]
  |  |  |  |  |  |  |--Jan Gosiewski [134]
  |  |  |  |  |  |--Stanisław Gosiewski [136]
  |  |  |  |  |--Mateusz Gosiewski [138]
  |  |  |  |--Bartłomiej Gosiewski [158]
  |  |  |--Piotr Gosiewski [159]
  |  |--Dominik Gosiewski (1756-1831.5.1) [163]
  |--Jakub Gosiewski (1808-???) [1257]

Klemens Gosiewski ur. 1871 (1261)

Mieszkał/a: Polki [szleszyński] syn Jakuba i Marcjanny z Błyszczyńskich. Urodzony 22.11.1871r. w Polkach; Jedwabne.U.1871.134

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page