<--Wróæ do indeksu / Back to index 


Katarzyna Gosiewska z domu Chrostowska (1249)

Małżeństwa: - Dominik Gosiewski (1756-1831) zam. [163] [szleszyński] Druga żona Dominika Gosiewskiego 163 \---Marcjanna Rogowska z domu Gosiewska (1253)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page