<--Wróæ do indeksu / Back to index 


Rozalia Gosiewska z domu Polkowska (1248)

Małżeństwa: - Dominik Gosiewski (1756-1831) zam. [163] [szleszyński] Pierwsza żona Dominika Gosiewskiego [163] \---Marianna p.v Supińska s.v Trzaska z domu Gosiewska (1252)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page