<--Wróæ do indeksu / Back to index 


  /--Gabriela Gosiewska z domu Kolosiak [1245]
  |  /--Kazimiera Gosiewska z domu Chełstowska (???-2001) [103]
  |  |    /--[nie podano matki]
  |  |    |--Józef Modzelewski [740]
  |  |  /--Marianna Gosiewska z domu Modzelewska (1889-1971) [23]
  |  |  |  /--[nie podano matki]
  |  |  |  |  /--Julianna Gosiewska z domu Ogonowska (1811-???) [902]
  |  |  |  |  |--Jakób Gosiewski (1810-???) [688]
  |  |  |  |--Tomasz Gosiewski (1838.9.4-???) [68]
  |  |  |--Bronisław Gosiewski (1880.12.19-1960) [22]
  |  |--Hieronim Gosiewski (1913-1984.2.29) [21]
  |--Jan Gosiewski (1950.6-???) [65]

Wojciech Gosiewski ur. 1991 (1246)

[Wojciech Gosiewski] - on sam

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page