<--Wróć do indeksu / Back to index 


Ewa Gosiewska z domu Pacówna ur. 1550 zm. 1650(122)

Małżeństwa: - Aleksander Korwin Gosiewski (-1639) zam. litwa [121] żyła w gdzieś pomiędzy 1550-1650, bardzo przybliżone daty. podkomorzanka Brzeska, żona Aleksandra Gosiewskiego Uwaga: w aktach archiwum historycznego w Wilnie jest list zastawny z 1698r z akt głównego trybunału litewskiego dot. 'Gosiewskiej Ewy matki Gosiewskiego Wincentego syna' ¦---Wincenty Aleksander Korwin Gosiewski (123) ¦ ¦---Bogusław Korwin Gosiewski (129) ¦ ¦---Zofia Przyjemska z domu Gosiewska (130) ¦ \---Teresa Słuszka/Sapieha z domu Gosiewska (131) ¦---Mikołaj Gosiewski (124) ¦---Krzysztof Gosiewski (125) ¦---Helena Marcybela Sanguszko z domu Gosiewska (126) ¦---Anna Gosiewska z domu Gosiewska (127) ¦---Zuzanna (Zofia?) Sapieha z domu Korwin Gosiewska (847) \---Maciej Korwin Gosiewski (1146) ¦---Konstancja Katarzyna z domu Gosiewska (1149) \---Antoni Aleksander Gosiewski (1150)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page