<--Wróć do indeksu / Back to index 


   /--[nie podano matki]
   |--Jan Gosiewski (1550-???) [120]

Aleksander Korwin Gosiewski zm. 1639(121)

Małżeństwa: - Ewa Gosiewska z domu Pacówna (1550-1650) zam. [122] Mieszkał/a: litwa data urodzenia mocno niepewna [boniecki 6.692.8] "żyjący w II połowie XVI wieku Jan Gosiewski, pozostawił syna Aleksandra (A.Zap.Ros). Aleksander Gosiewski, pisarz kanclerz litewski 1597r. (ML 191 A f. 113). Ze starosty wieliskiego referendarz litewski 1610r., pisarz 1615r. wojewoda smolenski 1625r. i pisarz polny litewski 1630r. Oprocz wieliskiego posiadal jeszcze starostwa: kupiskie, punskie, bielskie, i markowskie, oraz dzierzawe koniuchowska i wiszniewska. Te ostatnia odstapil Strawinskim, za koneserem krolewskim z 1621e. (Pac.). Znakomity wojownik, bral udzial w wojnach moskiewskich za czasow Zygmunta III-go, a w czasie wojny inflanckiej, pobil Szwedow pod Lixna, Krzyzborgiem i Dynaburgiem. Oceniajac jego wielkie zaslugi dala mu rzeczpospolita rozne dobra w wojewodztwie smolenskim o czem konstytucja sejmowa z 1631r. obszernie mowi. Fundowal wraz z zona kolegium Jezuitow w Witebsku i rezydencje w Dynaburgu. Umarl w 1639 roku, pochowany w Wilnie. Z Ewy Pacówny podkomorzanki Brzeskiej miał synów (...) i córki (...)" ¦---Wincenty Aleksander Korwin Gosiewski (123) ¦ ¦---Bogusław Korwin Gosiewski (129) ¦ ¦---Zofia Przyjemska z domu Gosiewska (130) ¦ \---Teresa Słuszka/Sapieha z domu Gosiewska (131) ¦---Mikołaj Gosiewski (124) ¦---Krzysztof Gosiewski (125) ¦---Helena Marcybela Sanguszko z domu Gosiewska (126) ¦---Anna Gosiewska z domu Gosiewska (127) ¦---Zuzanna (Zofia?) Sapieha z domu Korwin Gosiewska (847) \---Maciej Korwin Gosiewski (1146) ¦---Konstancja Katarzyna z domu Gosiewska (1149) \---Antoni Aleksander Gosiewski (1150)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page