<--Wróæ do indeksu / Back to index 


Mikołaj Rybi (1157)

Małżeństwa: - Zofia z domu Gosiewska (1915-2005) zam. [1086]

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page