<--Wróć do indeksu / Back to index 


  /--Konstancja Gosiewska z domu Mokrzecka [1148]
  |  /--Ewa Gosiewska z domu Pacówna (1550-1650) [122]
  |  |  /--[nie podano matki]
  |  |  |--Jan Gosiewski (1550-???) [120]
  |  |--Aleksander Korwin Gosiewski (???-1639) [121]
  |--Maciej Korwin Gosiewski (???-1683) [1146]

Konstancja Katarzyna z domu Gosiewska (1149)

[urzędnicy wielkiego księstwa litewskiego tom IV]

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page