<--Wróć do indeksu / Back to index 


   /--Ewa Gosiewska z domu Pacówna (1550-1650) [122]
   |   /--[nie podano matki]
   |   |--Jan Gosiewski (1550-???) [120]
   |--Aleksander Korwin Gosiewski (???-1639) [121]

Maciej Korwin Gosiewski zm. 1683(1146)

Małżeństwa: - Barbara Gosiewska z domu Nemirzanka (-) zam. [1147] - Konstancja Gosiewska z domu Mokrzecka (-) zam. [1148] generał artylerii litewskiej od 1673, stolnik nowogródzki, starosta łoździejski. Jako rotmistrz królewski wziął udział w tłumieniu powstania Chmielnickiego. W 1654 w stopniu pułkownika bronił Smoleńska przed wojskami rosyjskimi w czasie wojny polsko-rosyjskiej 1654-1667. W 1663 związkowe wojsko litewskie na zjeździe w Szadowie powierzyło mu komendę oddziałów cudzoziemskiego autoramentu i wypełniając rozkaz królewski uznało go generałem-majorem. W 1664 posłował od wojska na sejm. W 1674 wraz z województwem wileńskim podpisał elekcję Jana III Sobieskiego. Wziął udział w operacjach wojny polsko-tureckiej 1672-1676. Na potrzeby artylerii wydał z własnej kiesy 57 308 złp, które sejm z 1690 nakazł zwrócić jego sukcesorom Fakt, że był właścicielem części wsi Gosie-Leśnica dokumentuje związek linii Litewskiej z Linią Zambrowską ¦---Konstancja Katarzyna z domu Gosiewska (1149) \---Antoni Aleksander Gosiewski (1150)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page