<--Wróć do indeksu / Back to index 


          /--Rozalia Olkowska [185]
          |--Jan Olkowski [184]
        /--Maria Załęska z domu Olkowska [28]
        |--Walerian Załęski [27]
      /--Sabina Gosiewska z domu Załęska (1917-???) [18]
      |    /--[nie podano matki]
      |    |--Józef Modzelewski [740]
      |  /--Marianna Gosiewska z domu Modzelewska (1889-1971) [23]
      |  |  /--[nie podano matki]
      |  |  |  /--Julianna Gosiewska z domu Ogonowska (1811-???) [902]
      |  |  |  |--Jakób Gosiewski (1810-???) [688]
      |  |  |--Tomasz Gosiewski (1838.9.4-???) [68]
      |  |--Bronisław Gosiewski (1880.12.19-1960) [22]
      |--Ignacy Gosiewski (1911.8.15-1984) [17]
    /--Marianna Modzelewska z domu Gosiewska (1939-???) [10]
    |--Janusz Modzelewski [55]
  /--Barbara Piechocińska z domu Modzelewska [52]
  |--Jerzy Piechociński [1137]

Marcel Piechociński (1145)

[zap]

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page