<--Wróć do indeksu / Back to index 


  /--Marta Modzelewska [1141]
  |        /--Rozalia Olkowska [185]
  |        |--Jan Olkowski [184]
  |      /--Maria Załęska z domu Olkowska [28]
  |      |--Walerian Załęski [27]
  |    /--Sabina Gosiewska z domu Załęska (1917-???) [18]
  |    |    /--[nie podano matki]
  |    |    |--Józef Modzelewski [740]
  |    |  /--Marianna Gosiewska z domu Modzelewska (1889-1971) [23]
  |    |  |  /--[nie podano matki]
  |    |  |  |  /--Julianna Gosiewska z domu Ogonowska (1811-???) [902]
  |    |  |  |  |--Jakób Gosiewski (1810-???) [688]
  |    |  |  |--Tomasz Gosiewski (1838.9.4-???) [68]
  |    |  |--Bronisław Gosiewski (1880.12.19-1960) [22]
  |    |--Ignacy Gosiewski (1911.8.15-1984) [17]
  |  /--Marianna Modzelewska z domu Gosiewska (1939-???) [10]
  |  |--Janusz Modzelewski [55]
  |--Rafał Modzelewski [48]

Mirella Modzelewska z domu Modzelewska (1139)(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page