<--Wróć do indeksu / Back to index 


      /--Władysława Kondratowicz z domu Fadrowska (1914-???) [117]
      |--Jan Kondratowicz (1907-???) [116]
    /--Teresa Gosiewska z domu Kondratowicz (1949-1997) [112]
    |  /--Feliksa Gosiewska z domu Borucka (1923-1980) [62]
    |  |    /--[nie podano matki]
    |  |    |--Józef Modzelewski [740]
    |  |  /--Marianna Gosiewska z domu Modzelewska (1889-1971) [23]
    |  |  |  /--[nie podano matki]
    |  |  |  |  /--Julianna Gosiewska z domu Ogonowska (1811-???) [902]
    |  |  |  |  |--Jakób Gosiewski (1810-???) [688]
    |  |  |  |--Tomasz Gosiewski (1838.9.4-???) [68]
    |  |  |--Bronisław Gosiewski (1880.12.19-1960) [22]
    |  |--Tadeusz Gosiewski (1916-1970) [20]
    |--Jerzy Gosiewski (1952-???) [60]
  /--Iwona Ewa Świerczyńska z domu Gosiewska (1978-???) [105]
  |--Piotr Świerczyński [1133]

Stanisław Świerczyński (1135)(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page