<--Wróæ do indeksu / Back to index 


Rafał Makuszewski (1132)

Małżeństwa: - Aleksandra Makuszewska z domu Gosiewska (1975-) zam. w Michałowicach k. Warszawy [82]

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page