<--Wróć do indeksu / Back to index 


   /--[nie podano matki]
   |   /--[nie podano matki]
   |   |--Jakób Goś herbu Buyny [1129]
   |--Tomasz Goś herbu Buyny [1130]

Świętosław Goś herbu Buyny (1131)

Mieszkał/a: Gosie, XVw [boniecki]Tomasz, syn Jakóba z Gosi, 1468 r.,a Świętosław, syn tegoż, 1476 r. na uniwersytecie krakowskim. Część ich przeniosła się na Litwę

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page