<--Wróć do indeksu / Back to index 


   /--[nie podano matki]
   |--Jakób Goś herbu Buyny [1129]

Tomasz Goś herbu Buyny (1130)

Mieszkał/a: Gosie, XVw [boniecki]Tomasz, syn Jakóba z Gosi, 1468 r.,a Świętosław, syn tegoż, 1476 r. na uniwersytecie krakowskim. Część ich przeniosła się na Litwę \---Świętosław Goś herbu Buyny (1131)

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page