<--Wróć do indeksu / Back to index 


Albert Goś herbu Buyny (1128)

Mieszkał/a: Gosie, XVw Akta łomżyńskie z 1462 r. wspominają o Stanisławie Gosiu, herbu Buyny, a z 1465 r. O Janie i Albercie Gosiach, tegoż herbu (Mil.). Tomasz, syn Jakóba z Gosi, 1468 r.,a Świętosław, syn tegoż, 1476 r. na uniwersytecie krakowskim. Część ich przeniosła się na Litwę

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page