<--Wróć do indeksu / Back to index 


  /--Waleria Gosiewska z domu Bronak [1076]
  |  /--Maryanna Gosiewska z domu Kownacka (1823-1876.11.12) [161]
  |  |  /--Helena Gosiewska z domu Chrostowska [1250]
  |  |  |  /--Marcella Gosiewska [1247]
  |  |  |  |  /--[nie podano matki]
  |  |  |  |  |  /--[nie podano matki]
  |  |  |  |  |  |  /--Gosiewska [235]
  |  |  |  |  |  |  |  /--Gosiewska [234]
  |  |  |  |  |  |  |  |--Jan Gosiewski [134]
  |  |  |  |  |  |  |--Stanisław Gosiewski [136]
  |  |  |  |  |  |--Mateusz Gosiewski [138]
  |  |  |  |  |--Bartłomiej Gosiewski [158]
  |  |  |  |--Piotr Gosiewski [159]
  |  |  |--Dominik Gosiewski (1756-1831.5.1) [163]
  |  |--Ludwik Gosiewski (1813-???) [160]
  |--Rajmund Gosiewski (1848.11.1-???) [162]

Maria Wawerska z domu Gosiewska (1082)

[Krystyna Węclik]chorowała na nogi więc rzadko odwiedzała rodzinę, mąż Wawerski (imię nieznane) inżynier. Dwóch synów: Tadeusz - pilot w czasie II wojny światowej, podobno strącony Roman - artylerzysta, nie wiadomo co się z nim potem działo

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page