<--Wróæ do indeksu / Back to index 


  /--Aleksandra Gosiewska z domu Łapińska (1882-1967) [1019]
  |  /--Paulina Gosiewska z domu Łada (1846-1921) [1011]
  |  |  /--Rozalia Gosiewska z domu Grodzka (1799-1869) [1005]
  |  |  |  /--Julianna Gosiewska z domu Liżewska [1002]
  |  |  |  |  /--Wiktoryna Gosiewska z domu Saniewska [996]
  |  |  |  |  |--Michał Gosiewski [995]
  |  |  |  |--Grzegorz Gosiewski (1739-???) [999]
  |  |  |--Wawrzyniec Gosiewski (1782-1849) [1003]
  |  |--Szymon Gosiewski (1832-1884) [1010]
  |--Stanisław Bonifacy Gosiewski (1875-1944) [1016]

Anna z domu Gosiewska ur. 1920 zm. 1940(1023)

[kg]

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page