<--Wróæ do indeksu / Back to index 


  /--Rozalia Gosiewska z domu Grodzka (1799-1869) [1005]
  |  /--Julianna Gosiewska z domu Liżewska [1002]
  |  |  /--Wiktoryna Gosiewska z domu Saniewska [996]
  |  |  |--Michał Gosiewski [995]
  |  |--Grzegorz Gosiewski (1739-???) [999]
  |--Wawrzyniec Gosiewski (1782-1849) [1003]

Józefata z domu Gosiewska ur. 1827 (1006)

[kg]

(c) Copyright by Marcin Gosiewski

Użytkowanie jedynie zgodnie z opisem na stronie pomoc

Usage according to conditions listed on the help page